Propozycja cyklu spotkań
Rozpoczęcie warsztatów poprzedza spotkanie organizacyjne. Informacja o terminie takiego spotkania będzie umieszczona na stronie WWW i w gablotach PŁ. Na spotkaniu ustalany jest skład grupy i daty oraz godziny poszczgólnych spotkań (odpowiadaj±cy wszystkim chętnym). Od roku 2009 zajęcia przeprowadzane s± głównie na przełomie marca i kwietnia. Dla zorganizowanych grup studenckich (minimalnie 10 osób) warsztaty moga zostać przeprowadzone w innych terminach.
Czas trwania
Program warsztatów jest realizowany w ci±gu 24 godzin lekcyjnych wyłącznie w weekendy od 8.30 do 13.00
Nie gwarantujemy zakwaterowania i wyżywienia w czasie trwania zajęć.

Szczegóły w pliku: Plan warsztatów

Strona zaktualizowana: 30.01.2017