Podstawowe możliwości sterowników PLC

Sterowniki PLC znajdują zastosowanie prawie we wszystkich gałęziach przemysłu. Potrafią wykonywać zadania zaczynając od włączania i wyłączania różnych urządzeń a kończąc na sterowaniu w skomplikowanych układach jako regulatory PID.

  • Eliminują konieczność pracy w warunkach szkodliwych.
  • Wyręczają człowieka w wykonywaniu czasem prostych ale powtarzających się wielokrotnie działań.
  • Właściwie oprogramowane skutecznie sterują procesami, podnosząc wielokrotnie jakość wyrobów.
  • Dzięki możliwością połączenia ze stacją wizualizacji zapewniają na bieżąco prezentację i archiwizację parametrów procesu.

Zapraszamy do wypróbowania możliwości sterownikow PLC na zajęciach.
Strona zaktualizowana: 30.01.2017