Programy warsztatów

Sterownik SIMATIC S7
25 godzin lekcyjnych
(4 godziny wykładów, 20 godzin laboratorium, 1 godzina konsultacji)

  Tematyka zajęć:
 1. Omówienie architektury sterowników SIMATIC (S7-1200)
 2. Podstawy obsługi sterownika PLC z jednostką CPU 1214C DC/DC/DC
 3. Sposób programowania sterownika PLC
 4. Tworzenie nowego projektu przy pomocy oprogramowania TIA Portal
 5. Podstawowe funkcje logiczne i ich zapis w oparciu o schemat stykowy
 6. Zasada działania liczników czasu (adresowanie, wprowadzanie argumentów)
 7. Zasada działania liczników zdarzeń (rola poszczególnych wejść i wyjść bloku licznika)
 8. Zastosowanie funkcji arytmetycznych i porównujących sterownika
 9. Praktyczne wykorzystanie wbudowanego bloku regulatora PID
 10. Wykorzystanie przerwań zegarowych
 11. Programowanie wejść / wyjść analogowo cyfrowych
 12. Prezentacja możliwości obliczeniowych sterownika S7-1200
 13. Programowanie w jezyku SCL
 14. Serwer WWW
 15. Sterowanie prędkością wirowania silnika prądu stałego z użyciem generatora PWM
 16. Praktyczne zastosowania sterownika PLC w przemyśle:
  • sterowanie pracą pieca wapiennego
  • sterowanie poziomem cieczy w zbiorniku przemysłowym
  • obsługa skrzyżowania
  • obsługa sortownika

Szczegóły w pliku: Plan szkolenia

Strona zaktualizowana: 30.01.2017